Kringdag Maasland 31 mei 2020

Geachte Deken-Schrijvers en Hoofdlieden,  

Ook binnen Gildekring Maasland heeft de ontwikkeling van het coronavirus geleid tot diverse gesprekken hoe om te gaan met de komende activiteiten.  Vanuit het gilde Sint-Antonius Abt uit Nuland is in goed overleg met de Kringoverheid besloten om de Kringdag op 31 mei 2020 te Nuland dan ook af te gelasten.  

De Kringoverheid breidt deze afgelasting verder uit door alle Kring gerelateerde activiteiten in ieder geval tot 1 juni 2020 af te gelasten. 

Dit betekent dat, voor zover bekend, de onderstaande activiteiten in overleg met de betreffende organiserende gilden en Kringcommissies niet door zullen gaan: 

  • 19 april                - 16e Zes Kringen Jeu de Boulestoernooi te Gemonde
  • 25 april                 - Jeugddag Kring Maasland te Esch
  • 31 mei                  - Kringdag Maasland te Nuland  

Met de Onze Lieve Vrouwe Broederschap van Den Bosch loopt momenteel nog een overleg met betrekking tot de meimaandmissen. Zodra daar meer informatie over is ontvangen zullen wij u daar direct over berichten. Mocht vanuit de RIVM en de Nederlandse Overheid andere maatregelen en regelgeving opgelegd worden wat direct van toepassing is op gilde activiteiten na 1 juni 2020, zullen wij u tevens direct berichten. Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel sterkte en gezondheid toe in deze tijd. Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, vernemen wij die graag.  

Met vriendelijke gildegroet, Gerry van der Schoot 

Deken-Schrijver Gildekring Maasland 

Roggeakker 11, 5391 KX  Nuland 

Mob.:    06 – 23 38 50 94 

Mail : secretariaat@kringmaasland.nl

 

 

 

Laatste Nieuws