Kringdag Maasland 30 juni 2019

KRINGDAG MAASLAND 2019, een groot gildefeest in Nieuwkuijk.  

370 jaar Gilde  

Nieuwkuijk heeft een historie met de gilden. Het Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk is er een van en bestaat, volgens de historie, sinds 1649. Of dit daadwerkelijk het geval is valt te betwisten, immers er zijn schrijvens bekend waaruit kan worden afgeleid dat 1549 de oprichtingsdatum zou zijn. Vooralsnog gaan we er van uit dat het 1649 moet zijn en dat betekent dus dat we dit jaar 370 jaar bestaan. Het gilde heeft, nadat bij de dorpsbrand van 1746 de toen bestaande kaart verloren was gegaan, in 1791 een nieuwe kaart ontvangen. Helaas weten we van de periode 1649 tot 1791 niet veel. Voor zover bekend heeft het gilde vanaf 1791 tot heden met onderbrekingen voortbestaan. Rond het einde van de 18e eeuw had het gilde vele leden, waaronder verschillende notabelen, hierdoor vervulde het gilde een belangrijke positie in het dorp. Gedurende de oorlogsjaren 1940-’45 kon het gilde alles behouden wat het toen nog bezat. Hierna kwam het gilde wederom in opleving, hetgeen tot de dag van vandaag nog steeds voortduurt. Rond het naamfeest van Sint Joris in het jaar 1949 hield de deken van de Brabantse gilden, de heer J. v.d. Mortel, een lezing over het gildewezen en wakkerde hiermede de oude leden aan wederom actief naar buiten te treden, waaraan gevolg werd gegeven. Het ledenaantal breidde zich uit en er werd een wederom een schutsboom geplaatst, ook zou vanaf dat moment de zittende burgemeester optreden als beschermheer. De naam Onsenoort is echter verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor Nieuwkuijk. Vanaf die tijd is de naam van het gilde dan ook: “Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk” een naam die tot heden gebezigd blijft.

Op weg naar dit geweldige feest 

Het Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk voelt zich gevleid dat ze de Kringdag 2019 mag organiseren. Deze dag is weliswaar een traditie, waarvan wij hopen dat het nog lang stand mag houden, dit is een stukje toekomst die wij als gilde niet in de hand hebben. In de afgelopen jaren hebben vele gilden, waaronder ook ons gilde best met moeilijkheden te maken gehad, zoals geen nieuwe aanwas, geen jeugdleden en de bureaucratie van de overheid. Ook de veranderingen in de maatschappij en de huidige sociale sfeer maken het moeilijk om als gilde te blijven bestaan, in die vorm zoals we ons thans profileren. Echter gilden waren, en zijn nog steeds zeer robuust. Gilden moeten door, zij moeten veranderingen trotseren, deze kunnen leiden tot in sommige gevallen nieuw leven. De tradities of feitelijk gewoonten zullen in sommige gevallen moeten worden prijsgegeven of worden aangepast. Een van de doelstellingen van vele gilden en dus ook van het onze is: “Doorgeven van gildenormen en - waarden aan een nieuwe generatie". Als er geen nieuwe generatie meer is valt er niet veel door te geven. Wij geloven in beweging van ons gilde en gaan dus hoopvol de komende jaren tegemoet. 

Gildefeest op 30 juni 2019 

Op 30 juni 2019 kunt U genieten van circa 40 gilden uit kring Maasland, maar ook enkele gastgilden van buiten de kring zullen mogelijk aanwezig zijn. De dag vangt aan met een Heilige Mis, daarna zal er een massale optocht zijn van alle aanwezige gilden, vervolgens een optocht door een deel van Nieuwkuijk, genoemde optocht zal zich ontbinden op de lokale wielerbaan “De Heuvelen”. Op dit terrein zullen ook de diverse wedstrijden plaatsvinden waar behalve om de eer ook om het zilver zal worden gestreden. Er zullen onder meer wedstrijden zijn in schieten, met handboog, kruisboog en geweer, vendelen, trommen, bazuinspelen en Jeu de Boules. Dit alles natuurlijk in een feestelijke entourage waar het hapje en drankje zeker niet zullen ontbreken. De entree is gratis.  

Vooral de laatste maanden vinden er de nodige voorbereidingen plaats. Met hulp van externe vrijwilligers en de KVV Nieuwkuijk wordt in diverse commissies hard gewerkt om tot een mooi resultaat te komen. Besprekingen, draaiboeken, koffie, e-mails en telefoontjes en nog meer koffie, en de financiële ondersteuning van vele sponsoren, zilverschenkers en begunstigers zullen dit geweldige feest tot een succes maken.  

Actuele informatie
Op de website www.kringdag.kringmaasland.nl is uitgebreide informatie te vinden over het programma van deze kringdag. U kunt ons gilde ook bezoeken op zaterdagmiddag-avond in het clubhuis aan de Meerdijk nabij de Emmamolen te Nieuwkuijk. Wilt u meer weten of bent u geïnteresseerd, dan kunt u ook contact opnemen via de hoofdman Eric-Jan van Eggelen:  hoofdman@sintjorisgildenieuwkuijk.nl 

Als u iets van het feest wil zien en/of beleven, noteer dan 30 juni 2019 in de agenda! 

De Stichting Gildefeesten Sint Joris Nieuwkuijk wordt voor de organisatie van de Kringdag 2019 Gildekring Maasland ondersteund door het Comité van aanbeveling. 

De leden van dit comité bevelen deze Kringdag van harte bij u aan.  

 

Wim van de Donk Commissaris van de Koning in Noord Brabant
Monseigneur Gerard de Korte Bisschop van ‘s-Hertogenbosch 
Willemijn van Hees Burgemeester gemeente Heusden
Hanne van Aart Burgemeester gemeente Loon op Zand                                      
  Beschermvrouwe Gilde Sint Joris
Peter van Steen Wethouder Cultuur gemeente Heusden
David Lebrun Pastoor parochie Heilige Augustinus                                              
  Gildeheer Gilde Sint Joris
Bas Alberts Notaris te Vlijmen
Toon Weijtmans Europees Schutterskoning 2012 - 2015
Jos Verbeeten Voorzitter Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
Jurgen Swinkels Hoofdman Kring Maasland
Berna van den Dungen   Beheerder Thomashuis Nieuwkuijk
Martin Carels Beheerder Thomashuis Nieuwkuijk
Eduard Figee        
Voorzitter RKVV Nieuwkuijk 
Adrie Verboord
Voorzitter Stichting Gildefeesten Sint Joris Nieuwkuijk

 

 

 

 

Laatste Nieuws

Uitslagen kringdag 30 juni 2019 te Nieuwkuijk

Zie de wedstrijduitslagen van de kringdag te Nieuwkuijk in d...

HET EERSTE NIEUWS OP DEZE SITE NA DE KRINGDAG 2019 KRING

Het is voorbij en het was geweldig Na voorbereiding, die st...

Een allerlaatst nieuwsbericht, hitteprotocol

Geachte hoofdmannen, beste gildbroeders- zusters. Zondag is...

Even niet de kringdag 2019

GILDE SINT JORIS VAN ONSENOORT EN NIEUWKUIJK Even niet de k...

Onze Sponsors