Nieuws

Uitslagen kringdag 30 juni 2019 te Nieuwkuijk

Zie de wedstrijduitslagen van de kringdag te Nieuwkuijk in de bijlage.

Lees Meer

HET EERSTE NIEUWS OP DEZE SITE NA DE KRINGDAG 2019 KRING

Het is voorbij en het was geweldig

Na voorbereiding, die startte in mei 2018 was het zover 30 juni de Kringdag 2019 Kring Maasland.                

Rond 08:00 uur verzamelde vele gildeleden zich bij “De ster” waar zij welkom werden geheten door de hoofdman en de koning voor een informeel samen zijn. Daarna trok men naar de kerk waar de gildemis werd gehouden, die voorgegaan werd door Mgr. de Korte, het was erg lang geleden dat onze parochiekerk zo druk bezet was. Na de dienst vervoegden de genodigden en het erecomité zich in het patronaat om daar de erewijn te nuttigen. Onder de genodigden was de commissaris van de koning Wim van de Donk, onze Beschermvrouwe Hanne van Aart en de burgemeester van de Gemeente Heusden Willemijn van Hees. In de tussentijd werd er door de overige gildebroeders- zusters en het bezoekend publiek gang gezet naar het sportterrein van RKVV, hier vond de massale opmars plaats, wat eigenlijk moest worden gezien als het “hoogtepunt” van deze dag. 42 gilden waaronder het organiserende gilde en twee gastgilden traden, onder begeleiding van de tamboers en vendeliers, massaal naar voren een spectaculair schouwspel. Voorts werd aangevangen met een optocht door Nieuwkuijk het was een prachtig geheel wat vooral opviel door de kleurrijke kleding die gedragen werd door de gildebroeders- zusters koningen, koninginnen en keizers het was waarlijk oogstrelend. Immers er gingen, naast de vele gildebroeders en -zusters, 35 vaandrigs, 38 hoofdmannen, 37 koningen en 12 keizers in deze optocht mee. De optocht ontbond zich op wielerbaan “De Heuvelen” waar de wedstrijden aanvingen in vendelen, hand- en kruisboogschieten, tamboeren, bazuinblazen, standaardrijden/ringsteken, en jeu de boules. Op het schietterrein aan de Meerdijk werden wedstrijden gehouden in geweerschieten. Kortom allemaal onderdelen die behoren tot de activiteiten die het gildewezen beoefent. Er werd gestreden om de eer maar niet alleen dat, ook het te winnen zilver was een van de drijfveren om deel te nemen. Het aantal deelnemers aan deze onderdelen bedroeg bij benadering 375. Ook aan de bezoekende en - deelnemende jeugd was gedacht zo was er het “rijden” op een rodeostier, het springkussenfestijn en handboogschieten.  Al dit kon worden gadegeslagen onder het genot van een hapje en een drankje, door de cateraar was in alles voorzien en in de feesttent kon worden geluisterd naar muziek. Rond 18:00 uur was de prijsuitreiking waarna er door een aantal gildebroeders -zusters en bezoekers werd doorgefeest. Rond 22:00uur eindigde deze geweldige dag.

Als wij terugkijken op deze Kringdag kunnen wij zeggen dat het een geslaagde dag is geweest.                                                                                                                                  Deze dag had niet kunnen plaatsvinden zonder de hulp van de vele vrijwilligers, de begunstigers de zilverschenkers en de sponsoren. Namens het organiserende gilde is een woord van dank hier zeker op zijn plaats. Wie we ook niet moeten vergeten is de lokale bevolking, door hun betrokken- en saamhorigheid is deze kringdag tot een succes geworden. De hoofdman van het Sint Joris gilde, Eric Jan van Eggelen, het Stichtingsbestuur en de Kring Maasland danken u allen.

Meerdere terugblikken omtrent deze dag kunt u terug vinden op Omroep Brabant 30 juni 2019,                  in Het Brabants Dagblad van 1 juli 2019, op https://heusden.nieuws.nl alsook op www.vrijemediagroep.nl en in het weekblad Drunen/Vlijmen editie 3 juli 2019

Namens het gilde                                                                                                                                                                                                                    Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk                                                                                                                                                                                    ir. J.M.J.M. (Michel) Omtzigt                                                                                                                                                                                                      PR & 1e Jonge Deken

Lees Meer

Een allerlaatst nieuwsbericht, hitteprotocol

Geachte hoofdmannen, beste gildbroeders- zusters.

Zondag is het dan zover de Kringdag 2019 Kring Maasland iets waar we met zijn allen reikhalzend naar hebben uitgekeken. Iets waar we, als ik mijn gegevens er op nakijk, voor wat betreft de voorbereiding al vanaf medio 2018 mee bezig zijn. En de voorbereiding loopt nog steeds.

Vanmorgen zijn wij benaderd door de Gemeente i.v.m. het hitteprotocol. Zij vroegen zich af of we hieraan gedacht hebben en wat voor maatregelen we getroffen hadden. Ook wie in voorkomend geval hiervoor benadert kan/mag worden. Daarom is er heden een extra bestuursvergadering geweest.                                                                                                                                                                            

Degene die binnen ons gilde, voor wat betreft het "hitteprotocol" benadert kan worden is Theo Pullen, te bereiken onder nummer 073-5118422 / 06-53651205 of per e-mail suzan.theo@home.nl of dekenschrijver@sintjorisgildenieuwkuijk.nl. Van hem kwam het verzoek of dat er op de website aandacht kan worden gegeven aan dit item. Daarbij moet u dan vooral denken aan er voor te zorgen voldoende water te drinken, u zelf in te smeren en zoveel mogelijk zorg te dragen geen overmatige inspanningen te verrichten op de kringdag. Dit teneinde hitteletsel te voorkomen. 

Dit is niet alleen ter bescherming van uzelf maar ook voor ons als gilde. Mochten er vanuit politie, gemeente of welke andere denkbare vorm van overheidswege vragen komen over het door ons gehanteerde hitteprotocol moeten wij in voorkomend geval aan kunnen tonen dat wij voldoende voorzorgsmaatregelen hebben getroffen en betreffende ruimschoots hebben geïnformeerd.

Mijn hoop is dat dit gelezen wordt en zoveel mogelijk wordt gedeeld. Met u aller inzet en aandacht voor u zelf en uw medeleden moet dit gaan lukken.                                                                                                             

Als afsluiting spreek ik de hoop uit dat het een GEWELDIGE KRINGDAG 2019 KRING MAASLAND MAG WORDEN.                                                                                                                                                                       

Onder het motto “NIEUWKUYK ONMOET” gaat dit een ongeëvenaard geweldig feest worden, wij rekenen op u.                                                                                                                                                                              

 U KUNT NIET GEMIST WORDEN.

Namens het gilde                                                                                                                                                                                                            Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk                                                                                                                                                                             

ir.J.M.J.M. (Michel)Omtzigt     Public Relations & 1e Jonge Deken

 

Lees Meer

Even niet de kringdag 2019

GILDE SINT JORIS VAN ONSENOORT EN NIEUWKUIJK

Even niet de kringdag 2019

Naast alle berichtgevingen die de afgelopen periode bij u zijn langsgekomen over de kringdag 2019 Kring Maasland nu even iets anders. Afgelopen weekend was er het Nederlands Kampioenschap Opgelegd wat werd gehouden in Milsbeek. Op zaterdag namen we als gilde met maar liefst 6 jeugdleden deel aan de wedstrijd voor de jeugd een niet mis te verstaan aantal, immers in totaal waren er voor het onderdeel NK Opgelegd jeugd 18 deelnemers. Behalve dat zij met een groot aantal waren afgevaardigd presteerden zij ook nog eens erg goed. Dit gezien de onderstaande vermelde resultaten.

Bij de Tweetallen wisten Hans en Gerit van Dommelen de concurrentie achter zich te laten en werden Nederlands Kampioen. Ook bij het onderdeel Individueel was het Hans van Dommelen die de titel Nederlands Kampioen in de wacht mocht slepen. Bij het onderdeel Personeel was het ons jongste jeugdlid Vince Groen die winnaar werd. Maar we zijn er nog niet in de lijst van winnaars kwamen in de Koppelwedstrijd Hans en Gerrit van Dommelen als winnend koppel uit de bus.

Dat betekent dat alle onderdelen op de zaterdag werden gewonnen door onze jeugdleden een prachtige prestatie. Jongens van harte gefeliciteerd. Ook hier geldt weer: “De jeugd heeft de toekomst”, dat zij in deze een voorbeeld voor onze schutters bij het NK Opgelegd op de zondag zijn “Staat al een paal boven water”.

Zondag de volwassen deelnemers. Ook hier bleek dat wij niet voor een kleintje vervaart zijn. Zie hierna een verkorte versie van de uitslagen, hierin zijn alleen de uitslagen van Nieuwkuijk genoteerd. Bij de viertallen ging de 4e prijs naar korps Nieuwkuijk wat bestond uit:  Brian van Gestel, Henny, Jan Faes en Toos van Spijk 5e prijs korps Nieuwkuijk was voor: Remco, Danielle (in de rolstoel) en Wessel Groen aangevuld met een teamlid wat niet tot deze familie behoort en wel Chris Höwer. 1e prijs Koning was weggelegd voor Marco de Pinth.

De 1e  prijs vrije hand verviel aan Wessel Groen. 3e en 4e bij dit onderdeel waren voor Marco en Adwan de Pinth

Ook bij het onderdeel Personeel gingen er prijzen naar Nieuwkuijk. Hier was de 2e prijs voor Adwan de Pinth terwijl de 10e prijs te goede kwam aan Brian van Gestel.

Bij de viertallen ging de 8e plaats naar het familieteam “De Pinth”. Kortom kan gesteld worden dat het Gilde van Onsenoort en Nieuwkuijk waardig is om een gekwalificeerd Schuttersgilde genoemd te worden.

Een woord van dank gaat uit naar het organiserende gilde “Schutters Vereniging Milsbeek”

Ik kan het niet nalaten om toch even te refereren aan de kringdag 2019 “NIEUWKUIJK ONTMOET” Graag zien wij velen bezoekers van deze site op 29 en/of 30 juni op deze dag tegemoet. Tot dan “U KUNT NIET GEMIST WORDEN”

Namens het Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk 

ir. J.M.J.M. (Michel) Omtzigt       Public Relations & 1e Jonge Deken

 

Lees Meer

Laatste Nieuwsbericht

Laatste Nieuwsbericht

Op donderdagavond 20 juni was er de laatste algemene ledenvergadering die vooraf ging aan het zomerreces. Hoewel van dit reces kan in dit jaar eigenlijk niet gesproken worden. Zeker niet als we dat afzetten tegen de voorbereidingen van de op 29-30 juni te houden Kringdag. Voorbereidingen die al zijn gestart in mei 2018. Waarbij we toe dachten: “Oh dat is het nog lang niet”. Nu echter is het nog maar 9 dagen en dan is het zover “De Kringdag 2019 Kring Maasland”, iets waar reikhalzend naar wordt uitgekeken. Het belooft een ongeëvenaard evenement te worden.

Op 25 juni is er het laatste overleg met de commissieleden en dan kan op woensdag worden aangevangen met de fysieke voorbereidingen. Het opzetten van de tent, het uitzetten van de terreinen het oplijnen van allerlei logistieke onderdelen, het onderhouden van de nodige telefoon- en email contacten, het aanvoeren van alle noodzakelijke middelen om deze dagen tot een succes te maken. Kortom de laatste activiteiten en dan mag het zover zijn.

Vooraf een woord van dank aan, de vrijwilligers, de sponsoren, de zilverschenkers en niet in de laatste plaats aan de inwoners van Nieuwkuijk, zonder uw aller inzet was dit niet gelukt. 

ALLEMAAL NAMENS ‘De OVERHEID” (het bestuur) ENORM BEDANKT.

Ik sluit af en hoop u allen te mogen ontmoeten op 29 en/of 30 juni.

 

Namens het Gilde  Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk                                                                                                      ir.J.M.J.M. (Michel) Omtzigt,  Public Relations & 1e Jonge Deken, Kapitein der Genie BD 101GNBAT

 

 

Lees Meer

GILDE SINT JORIS VAN ONSENOORT EN NIEUWKUIJK

GILDE SINT JORIS VAN ONSENOORT EN NIEUWKUIJK

Als in eerdere nieuwsberichten gemeld, de Kring dag Kring Maasland op 30 juni nadert met rasse schreden. De voorbereidingen nemen steeds meer strakkere vorm aan. De hoofdman Eric Jan van Eggelen memoreert iedere dag in zijn aftelreeks “Nog …. Dagen” aan ontwikkelingen, aandachtspunten, wijzigingen maar vooral aan het belang van de inzet van alle leden om deze dag tot een succes te maken. Dat deze dag ook onder de inwoners van Nieuwkuijk leeft blijkt uit het gegeven van hun betrokkenheid. Zo is daar op 29 juni vanaf 09:00uur het eerste Kuijks dorpsontbijt dat georganiseerd is door “Buurt Bestuurt” hiervoor komen nog steeds inschrijvingen binnen. Maar ook voor de geplande feestavond op deze dag is veel animo de pub quiz die een onderdeel van dit dorpsfeest uitmaakt heeft thans de ruime interesse getrokken en er hebben zich circa 25 deelnemende teams aangemeld waaronder een team uit Beek (België) hiermee krijgt de Kring dag en het dorpsfeest zelfs een internationaal tintje. Overigens is inschrijven op deze pub quiz nog steeds mogelijk. Naast deze opsomming heeft er afgelopen donderdag en vrijdag een collecte in Nieuwkuijk plaatsgevonden om de dag te doen slagen. Het door de “Stichting Gildefeesten Sint Joris Nieuwkuijk” beoogde bedrag (voor wat betreft voor deze collecte) is behaald. Hiervoor dank aan de gevers maar ook dank voor de wijze waarop er door de inwoners meegeleefd wordt en het enthousiasme wat zij tonen. Mede door hen zal dit evenement tot een geweldig resultaat moeten kunnen leiden. Een belangrijk onderdeel op deze dag is de massale opmars op het sportpark van RKVV in Nieuwkuijk dit kleurrijke schouwspel mag u niet missen. 42 gilden waaronder twee gastgilden zullen hieraan deel nemen, ook deze gilde zullen na deze opmars in een optocht vertrekken naar de wielerbaan aan de Nieuwkuijkse weg waar de wedstrijden plaatsvinden. Om u als lezer een beeld te geven van de deelnemen gilden is een lijst bijgevoegd. Graag zien wij u op 29 en/of 30 juni als bezoeker, deelnemer en mogelijk als potentieel lid op deze dag naar Nieuwkuijk toekomen om samen met ons, onder het motto “Nieuwkuijk Ontmoet” deze dagen tot een succes te maken.                                                  GRAAG TOT DAN, U KUNT NIET GEMIST WORDEN.

Namens het                                                                                                                                                                                                                                                            Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk                                                                                                                                                                                        ir. J.M.J.M. (Michel) Omtzigt                                                                                                                                                                                                                                    PR & 1e Jonge Deken

Lees Meer

Optocht volgorde

Opt.Nr.

Kringnr.

Gilde

1

1331

Sint-Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk

2

 

2e Schutterij Sint-Catharina

3

 

Groot Gaesbeeckergilde

4

1335

Sint-Lambertus

5

1304

Sint-Antonius Abt

6

1325

Sint-Hubertus

7

1310

Sint-Antonius - Sint-Sebastiaan

8

1341

Sint-Willebrordus

9

1343

Sint-Sebastiaan

10

1342

Sint-Willebrordus

11

1309

Sint-Antonius - Sint-Sebastiaan

12

1315

Sint-Blasius

13

1321

Sint-Catharina en Barbara

14

1305

Sint-Antonius Abt

15

1334

Sint-Joris en Sint-Sebastiaan

16

1326

Sint-Hubertus

17

1330

Sint-Joris

18

1340

Onze Lieve Vrouwe en Catharina

19

1306

Sint-Antonius-Sint-Barbara

20

1332

Sint-Joris

21

1312

Sint-Barbara

22

1336

De Oude Schuts

23

1344

Sint-Joris

24

1316

Sint-Catharina

25

1311

Sint-Barbara

26

1301

Sint-Ambrosius

27

1307

Sint-Antonius Abt - Sint-Catharina

28

1313

Sint-Barbara en Onze Lieve Vrouweschuts

29

1337

Sint-Sebastiaan

30

1345

Sint-Martinus - Sint-Antonius

31

1333

Sint-Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan

32

1302

Sint-Ambrosius

33

1314

Sint-Barbara-Sint-Sebastiaan

34

1329

Sint-Joris

35

1346

Sint-Barbara en Sint-Lucia

36

1318

Sint-Catharina

37

1319

Sint-Catharina

38

1338

Onze Lieve Vrouwe Schuts

39

1328

Sint-Joris

40

1323

Sint-Crispinus & Sint-Crispinianus van Besoijen

41

1322

Sint-Catharina - Sint-Joris

42

1303

Sint-Ambrosius

Afgemeld

1327

Sint-Jan Baptist

Afgemeld

1324

Sint-Hubertus

Afgemeld

1317

Sint-Catharina

Afgemeld

1320

Sint-Catharina - Sint-Barbara

 

 

 

Kringdag Maasland te Nieuwkuijk

Lees Meer

De kringdag 2019 Kring Maasland nadert met rasse schreden.

Nieuwkuijk 7 juni 2019

De kringdag 2019 Kring Maasland nadert met rasse schreden. Om in termen van de hoofdman, Eric Jan, te blijven die een zogenaamde aftelreeks schrijft “Nu nog 22 dagen”. Veel is gedaan maar ook veel moet nog gedaan worden. Vandaag gaan de uitnodigingen naar sponsoren en de Stichtingen verstuurd worden, in het weekend ook naar de genodigden.                                                                                         De uitnodigingskaart bevat een bijzondere originele pakkende tekst en wordt aan de buitenzijde gesierd door een fraaie tekening die gemaakt is door Leg Boelen een lokale kunstenaar.

Voor nu  staan er nog 3-4 overleg momenten gepland met de diverse commissies. Op 20 juni is de laatste algemene ledenvergadering vooraf gaande aan de Kringdag. De puntjes op de “I” moeten gezet gaan worden. Voor wat betreft de zaterdagavond, de pub-quiz en het dorpsfeest kan gezegd worden dat dit de vereiste “Handen en voeten” heeft/krijgt alles is in beweging er hebben zich ondertussen 20 teams voor de quiz gemeld.

Naast de voornoemde activiteiten is er tussen 14-16 juni een collecte gepland, hierbij gaan we gekleed in ons “gildepak” huis aan huis langs in ons mooie dorp, waarbij wij een flyer overhandigen waarin opgenomen het programma en een korte toelichtingen, om een bijdrage te vragen om er zorg zo voor te dragen dat “onze” kringdag tot het beoogde succes mag leiden.

Zo u kunt lezen het “bruist”. Als u dit leest raakt u mogelijk geïnteresseerd om samen met ons deze geweldige Kringdag en het dorpsfeest mee te willen beleven. Houd 30 juni vrij en mocht u denken die pub-quiz / feestavond is iets voor mij schroom niet meldt u aan als deelnemer voor de quiz.

 Alle informatie omtrent de Kringdag en de pub-quiz/het dorpsfeest kunt u lezen op www.sintjorisgildenieuwkuijk.nl

 NIEUWKUIJK ONTMOET. U kunt niet gemist worden, graag tot ziens.

ir.J.M.J.M. (Michel) Omtzigt                                                                                                                                             Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk                                                                                                                                                          PR & 1e Jonge Deken

Lees Meer

GILDE SINT JORIS VAN ONSENOORT EN NIEUWKUIJK

GILDE SINT JORIS VAN ONSENOORT EN NIEUWKUIJK

30 juni de Kringdag Kring Maasland. Omdat wij als gilde hebben gemeend van deze dag een waar dorpsfeest te maken, waarin wij graag de bewoners van ons mooie dorp Nieuwkuijk willen betrekken, hebben wij gemeend om de avond vooraf gaande aan de kringdag een pub-quiz gevolgd door een feestavond te organiseren.                                                                                                                                                       Dat deze avond en Kringdag leeft onder de lokale bevolking blijkt uit het gegeven dat Buurt Bestuur Nieuwkuijk, een vrij nieuwe organisatie, binnen onze leefgemeenschap, gevraagd heeft om van onze feesttent op de wielerbaan  De Heuvelen gebruik te mogen maken om het 1ste Kuijks dorpsontbijt te mogen organiseren. Iets waar wij als organisator van de Kringdag natuurlijk geen nee tegen hebben gezegd. Immers, hoe meer zielen hoe meer vreugd. Dus laat u niet weerhouden en kom op 29 juni naar dit mooie initiatief.                                                                                                                                                      Voor een bijdrage van 4,00 Euro per persoon (kinderen tot 12 jaar gratis) kunt u aanschuiven.                        De tent is geopend vanaf 08:30 uur en om 09:00 uur staat het ontbijt klaar, met natuurlijk ook een aantal echte Kuijkse lekkernijen. Aan de Kuijkse kinderen wordt gedacht, zo is daar een luchtkussenfestijn, lekker samen springen.                                                                                                                             Zo kan de een genieten van een gezellig praatje, of nog een appeltje schillen met de buurman en de ander van actief vermaak op het terrein van wielerbaan “De Heuvelen”. Kom met zijn allen, neem uw buurman, buurvrouw en buurkinderen mee, NIEMAND MAG DIT MISSEN.                                                                 Met uw aller deelname wordt dit onderdeel toegevoegd aan een geslaagde dag. Ook hier geldt NIEUWKUIJK ONTMOET.                                                                                                                                                           

Om 10:30 uur worden de tafels afgeruimd en nemen we, voor even, afscheid van elkaar om wellicht u later op de dag weer te ontmoeten bij de pub-quiz of feestavond of mogelijk de volgende dag bij het verbroederingsfeest, graag tot dan.

 

Lees Meer

Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk ontvangt op zondag 30 juni meer dan duizend gildebroede

Zo zal het er ongeveer uitzien op zondag 30 juni in Nieuwkuijk, waar ze haast een dagtaak hebben aan de organisatie van de gildefeesten. MarieTherese Kierkels / PVE

Kringdag in Nieuwkuijk belooft ook een dorpsfeest te worden: Er komt heel wat bij kijken

NIEUWKUIJK - Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk ontvangt op zondag 30 juni meer dan duizend gildebroeders en -zusters uit de Kring Maasland. Zij zorgen voor een kleurrijk spektakel. 

Het Nieuwkuijkse gilde is drukdoende met de organisatie. We zijn er trots op dat we de Kringdag, die hier voor het laatst in 1970 is gehouden, mogen organiseren, zegt voorzitter Tonny de Gouw. Vanwege de grootschaligheid is de stichting Gildefeesten Sint Joris Nieuwkuijk in het leven geroepen Volgens het draaiboek worden de deelnemers om 08.00 uur verwacht bij De Ster. Daarna volgt een gildemis in de parochiekerk van Sint-Augustinus, waar bisschop Gerard de Korte en pastoor David Lebrun zullen voorgaan. Ook Wim van de Donk, commissaris van de Koning, is van de partij. Het wordt een plechtige mis, vol met rituelen, symbolen en veel uiterlijk vertoon. Zo zullen de vaandeldragers op het priesterkoor staan, aldus Michel Omtzigt, verantwoordelijk voor de publiciteit. Na de erewijn voor genodigden in het patronaat verplaatst het gezelschap zich naar het terrein van voetbalvereniging Nieuwkuijk. Daar is de massale, kleurrijke opmars van alle gilden.   Grote groep vrijwilligers De Gouw en zijn team hebben haast een dagtaak aan de organisatie. Er komt heel wat bij kijken: EHBO, vergunningen, begroting, contacten met de gilden en de gemeente. Ook worden het verenigingsleven en een grote groep vrijwilligers bij het evenement betrokken Gezien de te verwachten belangstelling worden verkeersregelaars ingezet. Een grote tent verrijst bij wielerbaan De Heuvelen. Op het terrein worden allerlei wedstrijden gehouden. We krijgen veel positieve reacties. Dat is voor ons een stimulans om in de feesttent op zaterdagavond 29 juni een groot dorpsfeest te houden, met ook een pubquiz en muzikale ondersteuning", aldus Adrie Verboord van de organiserende stichting.                                                                                                                                        

Je aanmelden voor de pubquiz of als vrijwilliger kan via www.sintjorisgildenieuwkuijk.nl

Lees Meer

Pub-quiz en het goede doel

GILDE SINT JORIS VAN ONSENOORT EN NIEUWKUIJK

Pub-quiz en het goede doel

Als “Stichting Eigen-Wijs” zijn wij erg blij en voelen ons enigszins vereerd met het gegeven dat het Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk ons heeft aangewezen als het goede doel voor de opbrengsten die vloeien uit de inschrijfgelden van de pub-quiz die op 29 juni 2019 wordt gehouden, aan de vooravond van de viering van de Kring-dag Kring Maasland 2019. Immers 70% van deze gelden hebben zij aan ons toegezegd. Hiervoor zijn wij hun op voorhand erg dankbaar. Om er nu voor zorg te dragen dat er de nodige teams zich zullen gaan inschrijven heeft het gilde gemeend om via dit artikel enige kenbaarheid aan onze stichting te geven.  

Welkom bij Stichting Eigenwijs

“Bruist van de activiteiten”

Stichting Eigenwijs biedt aan ruim 70 verstandelijk beperkte medemensen een zinvolle vrijetijdsbesteding door middel van, hobby, toneel en muziek. Naast de wekelijkse activiteiten mogen ook Sinterklaas, Kerst, Nieuwjaarsreceptie, seizoenafsluiting, dag-uitstapje of vakantieweekend, Carnaval en de Truckers dag niet vergeten worden om te vermelden. Al deze activiteiten kunnen alleen maar georganiseerd worden door de aanwezigheid van een fantastische vaste kern van zeer actieve vrijwilligers. Zij maken, net als al onze deelnemers, geheel op hun eigen wijze en vol overgave, deel uit van de hobby-muziek of toneelgroep. U bent het hele jaar door van harte uitgenodigd om op maandag- of donderdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur in ons Kluphuis ’t Patronaat een kijkje te komen nemen. Of u kunt hun website bezoeken www.eigenwijsheusden.nl

De groepen                                                                                                                                                           

Binnen de “Stichting Eigenwijs opereren drie groepen te weten: De Klup, De Decibellen en De Doemaarwatjes. Hierna een korte toelichting per groep 

“De Klup”                                                                                                                                                          

Iedere maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur wordt, onder leiding van een aantal vrijwilligers, door onze deelnemers geschilderd, geborduurd en allerlei ander handwerk gedaan. Tijd voor in- en ontspanning. Veel artikelen gaan mee naar huis maar een aantal werken worden ook verkocht. U kunt hen vinden onder klup@eigenwijsheusden.nl

“De Decibellen”                                                                                                                                           

Eenmaal per twee weken op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur repeteert het eigen muziekgezelschap van de stichting. Een orkest dat al veel bekendheid geniet in onze gemeente en ver daarbuiten. Voor informatie gaat u naar decibellen@eigenwijsheusden.nl Vermeldenswaardig is dat deze muziekgroep de opening van de feestavond, lees “dorpsfeest”, waar de pub-quiz deel van uitmaakt voor ons gaat verzorgen. Daarvoor alvast namens het gilde onze hartelijke dank.

“De Doemaarwatjes”                                                                                                                                                  

Ook op donderdagavond, eens per twee weken, wordt er druk gerepeteerd door onze eigen toneelclub De Doemaarwatjes. En dat alles voor een grote uitvoering aan het einde van het seizoen die, ieder jaar weer, diverse keren voor een uitverkochte zaal heeft gezorgd. Informatie over deze toneelclub kunt u vinden op doemaarwatjes@eigenwijsheusden.nl

Vriend van “Stichting Eigenwijs”                                                                                                                               

Mocht u nu denken ik wil de stichting een warm hart toedragen dan kunt u dit doen door “vriend” te worden. Met uw financiële ondersteuning helpt u mee om op lokaal niveau onze verstandelijk beperkte medemensen een fijne en zinvolle vrijetijdsbesteding te geven en helpt u ook mee om wensen in vervulling te laten gaan.

Ook vriend worden?                                                                                                                                                

U bent bij deze van harte uitgenodigd om Vriend van “Stichting Eigenwijs” te worden! U kunt daarvoor uw bijdrage (minimaal 100 Euro) voor één jaar overmaken op: IBAN NL75 RABO 0149 6761 07 onder vermelding van “Vrienden van Stichting Eigenwijs”.

Wij als Gilde van Onsenoort en Nieuwkuijk hopen dat u door het lezen van dit artikel geënthousiasmeerd bent geraakt om u in te schrijven voor de pub-quiz, waardoor u kunt bijdragen aan het doen slagen van deze feestavond/dit dorpsfeest. Maar vooral weet dat u door uw deelname het goede doel de “Stichting Eigen-Wijs” enorm steunt.                                      

Dank voor uw inschrijving en graag tot 29-30 juni, U KUNT NIET GEMIST WORDEN.

Meer informatie over de Kring-dag Kring Maasland 2019 kunt u lezen op www.sintjorisgildenieuwkuijk.nl hierop staat ook het inschrijfformulier voor de pub-quiz.

Indien u informatie wenst over het goede doel kunt u zich richten tot “Stichting Eigen-Wijs” info@eigenwijsheusden.nl

Lees Meer

Geslaagde Statiedag in Nieuwkuijk

Jaarvergadering en Prinsschieten

De leden van Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk hebben het niet alleen druk met de voorbereidingen op de Kringdag Kring Maasland 2019. Zo was er op zaterdag 20 april de jaarlijkse Statiedag, die traditiegetrouw wordt gehouden op de zaterdag die het dichts bij de naamdag van patroonheilige Sint Joris ligt.

NIEUWKUIJK

Al vroeg in de morgen verzamelden de leden zich bij Den Bork. Van daaruit vertrokken ze in stoet naar de woning van een van de leden, waar Gildekoning Adwan de Pinth alle gildebroeders en -zusters ontving voor een informeel samen zijn, aansluitend werd de gildemis gehouden deze werd voorgegaan door gildeheer David Lebrun. In de dienst stond hij uitgebreid stil bij de harmonie en de betrokkenheid van de gildebroeders en -zusters onderling. Iets wat tekenend is voor de gilden.

 

Lees Meer

De pub- quiz en het goede doel “Stichting Eigenwijs”

De pub- quiz en het goede doel “Stichting Eigenwijs”

Op 29 juni organiseert het gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk, in de aanloop naar de  Kring dag van Kring Maasland, een “echt” dorpsfeest. Deze avond zal bestaan uit een optreden van “De Decibellen”, en een pub-quiz, met een verdere muzikale omlijsting door DJ Jurre.

Dit dorpsfeest wordt gehouden in de feesttent op Wielerbaan “De Heuvelen” in Nieuwkuijk.

De pub-quiz bestaat uit een aantal vragen die van alles te maken hebben met Nieuwkuijk, het verenigingsleven in het dorp en sport- en muziekvragen en wordt samengesteld door Thom Blankers. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen mee kan doen en een groot deel van de vragen kan oplossen. Jong en oud kan deelnemen in teams van maximaal 6 personen. Inschrijven is nu al mogelijk en staat open voor iedereen. Het inschrijfformulier kunt u downloaden op onze website www.sintjorisgildenieuwkuijk.nl

Aan de Pub-Quiz is een goed doel verbonden, namelijk de “Stichting Eigenwijs”. 

Met onderstaand artikeltje wil ik u graag de “Stichting Eigenwijs” voorstellen.

 

“Stichting Eigenwijs” biedt aan ruim 70 verstandelijk beperkte medemensen een zinvolle vrijetijdsbesteding door middel van o.a. hobby, toneel en muziek (De Decibellen).                                    Naast de wekelijkse activiteiten mogen ook Sinterklaas, Kerst, Nieuwjaarsreceptie, Seizoenafsluiting, Daguitstapjes, Een vakantieweekend, Carnaval en de Truckersdag niet vergeten worden om te vermelden.

Al deze activiteiten kunnen alleen maar georganiseerd worden door de aanwezigheid van een fantastische vaste kern van 25 zeer actieve vrijwilligers. Vrijwilligers die, net als al onze deelnemers, geheel op hun eigen wijze en vol overgave deel uit maken van de hobby-, muziek- of toneelgroep.

Neem gerust eens een kijkje in ons kluphuis!

U bent het hele jaar door van harte uitgenodigd om op maandagavond of donderdagavond tussen 19:00-21:00 uur een kijkje te komen nemen.

Het adres is: ’t Patronaat Nieuwkuijksestraat 106, 5253 AJ Nieuwkuijk.

U kunt de ”Stichting Eigenwijs” bereiken via info@eigenwijsheusden.nl  of via het secretariaat                  (Janny Kuijs) Brucknerlaan 8, 5251 GC Vlijmen of 073-5114769.

 

Lees Meer

GILDE SINT JORIS VAN ONSENOORT EN NIEUWKUIJK

GILDE SINT JORIS VAN ONSENOORT EN NIEUWKUIJK

Gasten op opening Pieckfestival in Drunen

Als actief gilde mocht Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk natuurlijk niet ontbreken op de opening van het Pieckfestival. Ondanks dat de uitnodiging pas op 1 april aan het gilde werd voorgelegd, hebben we het voor elkaar gekregen om op deze dag met circa 15 leden akte de presente te geven bij dit evenement. 

Omdat dit gebeuren in het teken van cultuur stond vonden wij dat wij als gilde niet mochten ontbreken. Door aanwezig te zijn met een aantal leden waaronder de koning, de hoofdman, enkele vendeliers, tamboers en de vaandeldrager, alsmede enkele van onze gildezusters hebben wij ons op als gilde weer kunnen presenteren aan de lokale bevolking van de Gemeente Heusden.                                       De presentatie bestond uit het uitbrengen van een vendelgroet waarbij de tamboers de vendeliers begeleiden tijdens het vendelen, een van tradities die bij het gildewezen behoort, wat gedaan wordt bij het naar buiten treden bij bijzondere gelegenheden.

Bij dit evenement was het ook de eerste keer waarbij onze gildezusters hun “nieuwe” uniform konden laten zien, iets waar zij erg trots op zijn. Ook hebben we op deze dag flyers uitgedeeld die verwijzen naar de pub-quiz en het verbroederingsfeest op 29 en 30 juni. Op een van deze dagen hopen wij u te mogen begroeten om samen met ons dit tot een onvergetelijk dorpsfeest te maken.

Mocht na het lezen van dit artikel, uw nieuwsgierigheid zijn gewekt dan kunt u ons volgen op www.sintjorisgildenieuwkuijk.nl 

Namens het gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk
ir. J.M.J.M. (Michel) Omtzigt
Public Relations & 1e Jonge Deken

Lees Meer

GILDE SINT JORIS VAN ONSENOORT EN NIEUWKUIJK

GILDE SINT JORIS VAN ONSENOORT EN NIEUWKUIJK 

Het gilde is een actieve vereniging uit Nieuwkuijk. Het is zeer actief in het geweerschieten op de wipboom op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Rond de naamdag van onze Schutspatroon wordt er de statiedag gehouden. Deze wordt traditiegetrouw vooraf gegaan door een optocht door Nieuwkuijk gevolgd door de gildemis.

Het Gilde speelt een belangrijke rol in de dorpsgemeenschap in Nieuwkuijk en is daar dan ook vaak betrokken bij belangrijke gebeurtenissen. 

Zo is er dit jaar de Kring dag Kring Maasland op 30 juni voorafgegaan door een “dorpsfeest” op 29 juni. 

Om een indruk te geven van deze dagen geven we hieronder een kort programma weer. 

Zondag 30 juni 2019 Kring dag Kring Maasland

08:00 uur Ontvangst gilde en genodigden bij “De Ster”

09:30 uur Heilige mis o.l.v. Mgr. De Korte

11:00 uur Erewijn in Het Patronaat

12:00 uur Massale opmars sportpark RKVV Nieuwkuijk

12:45 uur Optocht door de wijken

14:00 uur Start wedstrijden op de wielerbaan “De Heuvelen” Nieuwkuijk

14:30 uur Opening tentoonstelling in de feesttent op de wielerbaan.

18:00 uur Prijsuitreiking

23:00 uur Einde Kringdag

 

Zaterdag 29 juni 2019 Feestavond

19:00 uur Feesttent op de wielerbaan open

19:15 uur Ontvangst met muzikale ondersteuning door “De Decibellen”

20:00 uur Start pubquiz

21:30 uur Einde pubquiz start feestavond

01:00 uur Einde feestavond 

Zoals u kunt lezen een druk beladen programma.

Dit evenement staat of valt met sponsoring en de onvermijdelijke vrijwilligers.

Daarom willen wij een beroep op u doen. 

Voor beide dagen zijn wij dus nog op zoek naar vrijwilligers met name voor:

-        De zaterdagavond

-        Voor het noteren van de punten bij het kruisboog- en handboogschieten

-        Begeleiding voor de jeugd

-        Het verrichtten van hand- en spandiensten in de feesttent

-        Het verzorgen van de catering voor de vrijwilligers bij de diverse onderdelen op het feestterrein

-        Het opereren als parkeerbegeleiding in de ochtend en de middag 

Mocht u geïnteresseerd dan kunt u zich opgeven via het e-mail adres vrijwilligers@sintjorisgildenieuwkuijk.nl 

Namens het gilde: ir. J.M.J.M. (Michel) Omtzigt

Public Relations & 1e Jonge Deken

 

Lees Meer

1e Onderlinge wedstrijd 2019

GILDE SINT JORIS VAN ONSENOORT EN NIEUWKUIJK

1e Onderlinge wedstrijd 2019

Op 9 en 10 maart vonden onder “barre” weersomstandigheden de eerste onderlinge wedstrijden plaats voor het geweerschieten op de “wip boom”.                                                                                                     

De laatste onderlinge wedstrijd voor 2019 staat voor nu gepland op zondag 10 november, deze zal bestaan uit een afkampronde direct gevolg door de prijsuitreiking.

In het voorgaande weekend waren er 22 schutters op het onderdeel vrije hand en 33 schutters voor het onderdeel opgelegd. Bij de vrije hand behaalde slechts een schutter het maximaal behaalbare aantal punten, te weten 24. De resultaten bij het opgelegd waren gunstiger te noemen hier slaagden 7 schutters er in om het mooie aantal van 24 te vergaren.

Ondanks de slechte weersomstandigheden is het gilde blij met deze opkomst, wat ook weer eens bevestigd dat wij een gilde zijn wat ons mannetje (en sinds 2016-2017 ook ons vrouwtje) staat. Lof voor de gildebroeders- en zusters.

Naast de voornoemde geweerschiet activiteiten zijn wij als gilde ook bedreven in het vendelen en tamboeren. Regelmatig nemen we deel aan schiet- en andere wedstrijden in de regio, daarnaast treden we ook naar buiten op, om een festiviteit of evenement op te luisteren. Zo ook zal er de komende jaren weer een afvaardiging van ons gilde naar het Europees Schutters Treffen afreizen om daar acte de presente te geven.

Naast dit, zijn we nu vooral bezig ons te focussen op de organisatie van de Kring-dag Maasland 2019, die op 29 en 30 juni zal plaatsvinden. Dit belooft een feest van onnavolgbare kwaliteit te worden. Omdat wij als gilde gemeend hebben dat dit een bijzondere gebeurtenis zal moeten worden nodigen we alle geïnteresseerde bewoners van onze pittoreske gemeente uit om als gast op dit evenement te verschijnen. In de komende perioden zult u zeker meer over deze dag(en) lezen.

Ook hebben we regelmatig onze kaartavonden waar gerikt en gejokerd kan worden, tevens is er ook de gelegenheid om met de luchtbuks te schieten op de binnenbaan. Voor deze activiteiten moet u echter nog even wachten, deze start in november 2019, als gilde zullen we u op de hoogte houden.

U leest er is binnen ons gilde voldoende te doen. Dus als u eens zin hebt langs te komen laat u dat niet weerhouden. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website. www.sintjorisgildenieuwkuijk.nl

Namens het gilde, ir. J.M.J.M. (Michel) Omtzigt Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk

Lees Meer

Zaterdagavond 29 juni 2019 pub-quiz in de feesttent op de wielerbaan De Heuvelen te Nieuwkuijk

Afgelopen dinsdag 26 februari 2019 heeft in het kader van de voorbereidingen van de Kring dag Kring Maasland 2019, een vergadering plaatsgevonden met leden van het gilde Kring Maasland en afgevaardigden van overige gildebroeders en -zusters van gilden uit de Kring.             

Circa 45 leden waren aanwezig. Door Eric-Jan van Eggelen, Tonny de Gouw en Adri Verboord werd aan de hand van een Power Point presentatie en een filmpje uiteengezet hoe de stand van zaken is met de voorbereidingen van deze dag. Groso Modo kan gesteld worden dat voor wat betreft de voorbereiding we goed op koers liggen. Natuurlijk is er nog veel te doen om deze dag te doen slagen. Zo is het van groot belang dat er voldoende vrijwilligers zijn en ook de sponsoring is een hot item. Immers dit evenement staat of valt met voldoende vrijwilligers en sponsoren.  Voorafgaande aan de Kring-dag is er een feestavond. Deze wordt gehouden op 29 juni 2019 in de feesttent op de wielerbaan “De Heuvelen”. Een onderdeel van deze avond is de zogenaamde pub-quiz. Deze zal worden geleid door de wethouder Werk en Economie van de Gemeente Heusden Thom Blakers.      Mocht u geïnteresseerd zijn om aan deze quiz deel te nemen schroom niet en meldt u als team aan via de website www.sintjorisgildenieuwkuijk.nl, onder het kopje “pub quiz” vindt u het inschrijvingsformulier. 70% van de recettes uit de inschrijfgelden komt ten goede aan een goed doel in dit geval de “Stichting Eigenwijs”.

Mocht bij u, na het lezen van dit artikel, de interesse gewekt zijn om als gast deze kring-dag en/of feestavond bij te wonen dan bent u van harte welkom, en denkt u ik wil graag vrijwilliger of sponsor zijn dan kunt u zich aanmelden via de e-mail adressen vrijwilligers@sintjorisgildenieuwkuijk.nl of gildedag@sintjorisgildenieuwkuijk.nl                                                                                                                          

Daarnaast geeft deze website u algemeninformatie over het wel en wee van ons gilde.

Lees Meer

Commissievergadering op dinsdag 26 februari in het Patronaat te Nieuwkuijk

Het Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk heeft de overheid en de commissies van Kring Maasland uitgenodigd voor de commissievergadering waarin alle facetten van de kringdag ter tafel komen. Zie hieronder.

Lees Meer

Zoeken

Facebook