Nieuws

De pub- quiz en het goede doel “Stichting Eigenwijs”

De pub- quiz en het goede doel “Stichting Eigenwijs”

Op 29 juni organiseert het gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk, in de aanloop naar de  Kring dag van Kring Maasland, een “echt” dorpsfeest. Deze avond zal bestaan uit een optreden van “De Decibellen”, en een pub-quiz, met een verdere muzikale omlijsting door DJ Jurre.

Dit dorpsfeest wordt gehouden in de feesttent op Wielerbaan “De Heuvelen” in Nieuwkuijk.

De pub-quiz bestaat uit een aantal vragen die van alles te maken hebben met Nieuwkuijk, het verenigingsleven in het dorp en sport- en muziekvragen en wordt samengesteld door Thom Blankers. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen mee kan doen en een groot deel van de vragen kan oplossen. Jong en oud kan deelnemen in teams van maximaal 6 personen. Inschrijven is nu al mogelijk en staat open voor iedereen. Het inschrijfformulier kunt u downloaden op onze website www.sintjorisgildenieuwkuijk.nl

Aan de Pub-Quiz is een goed doel verbonden, namelijk de “Stichting Eigenwijs”. 

Met onderstaand artikeltje wil ik u graag de “Stichting Eigenwijs” voorstellen.

 

“Stichting Eigenwijs” biedt aan ruim 70 verstandelijk beperkte medemensen een zinvolle vrijetijdsbesteding door middel van o.a. hobby, toneel en muziek (De Decibellen).                                    Naast de wekelijkse activiteiten mogen ook Sinterklaas, Kerst, Nieuwjaarsreceptie, Seizoenafsluiting, Daguitstapjes, Een vakantieweekend, Carnaval en de Truckersdag niet vergeten worden om te vermelden.

Al deze activiteiten kunnen alleen maar georganiseerd worden door de aanwezigheid van een fantastische vaste kern van 25 zeer actieve vrijwilligers. Vrijwilligers die, net als al onze deelnemers, geheel op hun eigen wijze en vol overgave deel uit maken van de hobby-, muziek- of toneelgroep.

Neem gerust eens een kijkje in ons kluphuis!

U bent het hele jaar door van harte uitgenodigd om op maandagavond of donderdagavond tussen 19:00-21:00 uur een kijkje te komen nemen.

Het adres is: ’t Patronaat Nieuwkuijksestraat 106, 5253 AJ Nieuwkuijk.

U kunt de ”Stichting Eigenwijs” bereiken via info@eigenwijsheusden.nl  of via het secretariaat                  (Janny Kuijs) Brucknerlaan 8, 5251 GC Vlijmen of 073-5114769.

 

Lees Meer

GILDE SINT JORIS VAN ONSENOORT EN NIEUWKUIJK

GILDE SINT JORIS VAN ONSENOORT EN NIEUWKUIJK

Gasten op opening Pieckfestival in Drunen

Als actief gilde mocht Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk natuurlijk niet ontbreken op de opening van het Pieckfestival. Ondanks dat de uitnodiging pas op 1 april aan het gilde werd voorgelegd, hebben we het voor elkaar gekregen om op deze dag met circa 15 leden akte de presente te geven bij dit evenement. 

Omdat dit gebeuren in het teken van cultuur stond vonden wij dat wij als gilde niet mochten ontbreken. Door aanwezig te zijn met een aantal leden waaronder de koning, de hoofdman, enkele vendeliers, tamboers en de vaandeldrager, alsmede enkele van onze gildezusters hebben wij ons op als gilde weer kunnen presenteren aan de lokale bevolking van de Gemeente Heusden.                                       De presentatie bestond uit het uitbrengen van een vendelgroet waarbij de tamboers de vendeliers begeleiden tijdens het vendelen, een van tradities die bij het gildewezen behoort, wat gedaan wordt bij het naar buiten treden bij bijzondere gelegenheden.

Bij dit evenement was het ook de eerste keer waarbij onze gildezusters hun “nieuwe” uniform konden laten zien, iets waar zij erg trots op zijn. Ook hebben we op deze dag flyers uitgedeeld die verwijzen naar de pub-quiz en het verbroederingsfeest op 29 en 30 juni. Op een van deze dagen hopen wij u te mogen begroeten om samen met ons dit tot een onvergetelijk dorpsfeest te maken.

Mocht na het lezen van dit artikel, uw nieuwsgierigheid zijn gewekt dan kunt u ons volgen op www.sintjorisgildenieuwkuijk.nl 

Namens het gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk
ir. J.M.J.M. (Michel) Omtzigt
Public Relations & 1e Jonge Deken

Lees Meer

GILDE SINT JORIS VAN ONSENOORT EN NIEUWKUIJK

GILDE SINT JORIS VAN ONSENOORT EN NIEUWKUIJK 

Het gilde is een actieve vereniging uit Nieuwkuijk. Het is zeer actief in het geweerschieten op de wipboom op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Rond de naamdag van onze Schutspatroon wordt er de statiedag gehouden. Deze wordt traditiegetrouw vooraf gegaan door een optocht door Nieuwkuijk gevolgd door de gildemis.

Het Gilde speelt een belangrijke rol in de dorpsgemeenschap in Nieuwkuijk en is daar dan ook vaak betrokken bij belangrijke gebeurtenissen. 

Zo is er dit jaar de Kring dag Kring Maasland op 30 juni voorafgegaan door een “dorpsfeest” op 29 juni. 

Om een indruk te geven van deze dagen geven we hieronder een kort programma weer. 

Zondag 30 juni 2019 Kring dag Kring Maasland

08:00 uur Ontvangst gilde en genodigden bij “De Ster”

09:30 uur Heilige mis o.l.v. Mgr. De Korte

11:00 uur Erewijn in Het Patronaat

12:00 uur Massale opmars sportpark RKVV Nieuwkuijk

12:45 uur Optocht door de wijken

14:00 uur Start wedstrijden op de wielerbaan “De Heuvelen” Nieuwkuijk

14:30 uur Opening tentoonstelling in de feesttent op de wielerbaan.

18:00 uur Prijsuitreiking

23:00 uur Einde Kringdag

 

Zaterdag 29 juni 2019 Feestavond

19:00 uur Feesttent op de wielerbaan open

19:15 uur Ontvangst met muzikale ondersteuning door “De Decibellen”

20:00 uur Start pubquiz

21:30 uur Einde pubquiz start feestavond

01:00 uur Einde feestavond 

Zoals u kunt lezen een druk beladen programma.

Dit evenement staat of valt met sponsoring en de onvermijdelijke vrijwilligers.

Daarom willen wij een beroep op u doen. 

Voor beide dagen zijn wij dus nog op zoek naar vrijwilligers met name voor:

-        De zaterdagavond

-        Voor het noteren van de punten bij het kruisboog- en handboogschieten

-        Begeleiding voor de jeugd

-        Het verrichtten van hand- en spandiensten in de feesttent

-        Het verzorgen van de catering voor de vrijwilligers bij de diverse onderdelen op het feestterrein

-        Het opereren als parkeerbegeleiding in de ochtend en de middag 

Mocht u geïnteresseerd dan kunt u zich opgeven via het e-mail adres vrijwilligers@sintjorisgildenieuwkuijk.nl 

Namens het gilde: ir. J.M.J.M. (Michel) Omtzigt

Public Relations & 1e Jonge Deken

 

Lees Meer

1e Onderlinge wedstrijd 2019

GILDE SINT JORIS VAN ONSENOORT EN NIEUWKUIJK

1e Onderlinge wedstrijd 2019

Op 9 en 10 maart vonden onder “barre” weersomstandigheden de eerste onderlinge wedstrijden plaats voor het geweerschieten op de “wip boom”.                                                                                                     

De laatste onderlinge wedstrijd voor 2019 staat voor nu gepland op zondag 10 november, deze zal bestaan uit een afkampronde direct gevolg door de prijsuitreiking.

In het voorgaande weekend waren er 22 schutters op het onderdeel vrije hand en 33 schutters voor het onderdeel opgelegd. Bij de vrije hand behaalde slechts een schutter het maximaal behaalbare aantal punten, te weten 24. De resultaten bij het opgelegd waren gunstiger te noemen hier slaagden 7 schutters er in om het mooie aantal van 24 te vergaren.

Ondanks de slechte weersomstandigheden is het gilde blij met deze opkomst, wat ook weer eens bevestigd dat wij een gilde zijn wat ons mannetje (en sinds 2016-2017 ook ons vrouwtje) staat. Lof voor de gildebroeders- en zusters.

Naast de voornoemde geweerschiet activiteiten zijn wij als gilde ook bedreven in het vendelen en tamboeren. Regelmatig nemen we deel aan schiet- en andere wedstrijden in de regio, daarnaast treden we ook naar buiten op, om een festiviteit of evenement op te luisteren. Zo ook zal er de komende jaren weer een afvaardiging van ons gilde naar het Europees Schutters Treffen afreizen om daar acte de presente te geven.

Naast dit, zijn we nu vooral bezig ons te focussen op de organisatie van de Kring-dag Maasland 2019, die op 29 en 30 juni zal plaatsvinden. Dit belooft een feest van onnavolgbare kwaliteit te worden. Omdat wij als gilde gemeend hebben dat dit een bijzondere gebeurtenis zal moeten worden nodigen we alle geïnteresseerde bewoners van onze pittoreske gemeente uit om als gast op dit evenement te verschijnen. In de komende perioden zult u zeker meer over deze dag(en) lezen.

Ook hebben we regelmatig onze kaartavonden waar gerikt en gejokerd kan worden, tevens is er ook de gelegenheid om met de luchtbuks te schieten op de binnenbaan. Voor deze activiteiten moet u echter nog even wachten, deze start in november 2019, als gilde zullen we u op de hoogte houden.

U leest er is binnen ons gilde voldoende te doen. Dus als u eens zin hebt langs te komen laat u dat niet weerhouden. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website. www.sintjorisgildenieuwkuijk.nl

Namens het gilde, ir. J.M.J.M. (Michel) Omtzigt Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk

Lees Meer

Zaterdagavond 29 juni 2019 pub-quiz in de feesttent op de wielerbaan De Heuvelen te Nieuwkuijk

Afgelopen dinsdag 26 februari 2019 heeft in het kader van de voorbereidingen van de Kring dag Kring Maasland 2019, een vergadering plaatsgevonden met leden van het gilde Kring Maasland en afgevaardigden van overige gildebroeders en -zusters van gilden uit de Kring.             

Circa 45 leden waren aanwezig. Door Eric-Jan van Eggelen, Tonny de Gouw en Adri Verboord werd aan de hand van een Power Point presentatie en een filmpje uiteengezet hoe de stand van zaken is met de voorbereidingen van deze dag. Groso Modo kan gesteld worden dat voor wat betreft de voorbereiding we goed op koers liggen. Natuurlijk is er nog veel te doen om deze dag te doen slagen. Zo is het van groot belang dat er voldoende vrijwilligers zijn en ook de sponsoring is een hot item. Immers dit evenement staat of valt met voldoende vrijwilligers en sponsoren.  Voorafgaande aan de Kring-dag is er een feestavond. Deze wordt gehouden op 29 juni 2019 in de feesttent op de wielerbaan “De Heuvelen”. Een onderdeel van deze avond is de zogenaamde pub-quiz. Deze zal worden geleid door de wethouder Werk en Economie van de Gemeente Heusden Thom Blakers.      Mocht u geïnteresseerd zijn om aan deze quiz deel te nemen schroom niet en meldt u als team aan via de website www.sintjorisgildenieuwkuijk.nl, onder het kopje “pub quiz” vindt u het inschrijvingsformulier. 70% van de recettes uit de inschrijfgelden komt ten goede aan een goed doel in dit geval de “Stichting Eigenwijs”.

Mocht bij u, na het lezen van dit artikel, de interesse gewekt zijn om als gast deze kring-dag en/of feestavond bij te wonen dan bent u van harte welkom, en denkt u ik wil graag vrijwilliger of sponsor zijn dan kunt u zich aanmelden via de e-mail adressen vrijwilligers@sintjorisgildenieuwkuijk.nl of gildedag@sintjorisgildenieuwkuijk.nl                                                                                                                          

Daarnaast geeft deze website u algemeninformatie over het wel en wee van ons gilde.

Lees Meer

Commissievergadering op dinsdag 26 februari in het Patronaat te Nieuwkuijk

Het Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk heeft de overheid en de commissies van Kring Maasland uitgenodigd voor de commissievergadering waarin alle facetten van de kringdag ter tafel komen. Zie hieronder.

Lees Meer

Zoeken

Facebook