Nieuws

1e Onderlinge wedstrijd 2019

GILDE SINT JORIS VAN ONSENOORT EN NIEUWKUIJK

1e Onderlinge wedstrijd 2019

Op 9 en 10 maart vonden onder “barre” weersomstandigheden de eerste onderlinge wedstrijden plaats voor het geweerschieten op de “wip boom”.                                                                                                     

De laatste onderlinge wedstrijd voor 2019 staat voor nu gepland op zondag 10 november, deze zal bestaan uit een afkampronde direct gevolg door de prijsuitreiking.

In het voorgaande weekend waren er 22 schutters op het onderdeel vrije hand en 33 schutters voor het onderdeel opgelegd. Bij de vrije hand behaalde slechts een schutter het maximaal behaalbare aantal punten, te weten 24. De resultaten bij het opgelegd waren gunstiger te noemen hier slaagden 7 schutters er in om het mooie aantal van 24 te vergaren.

Ondanks de slechte weersomstandigheden is het gilde blij met deze opkomst, wat ook weer eens bevestigd dat wij een gilde zijn wat ons mannetje (en sinds 2016-2017 ook ons vrouwtje) staat. Lof voor de gildebroeders- en zusters.

Naast de voornoemde geweerschiet activiteiten zijn wij als gilde ook bedreven in het vendelen en tamboeren. Regelmatig nemen we deel aan schiet- en andere wedstrijden in de regio, daarnaast treden we ook naar buiten op, om een festiviteit of evenement op te luisteren. Zo ook zal er de komende jaren weer een afvaardiging van ons gilde naar het Europees Schutters Treffen afreizen om daar acte de presente te geven.

Naast dit, zijn we nu vooral bezig ons te focussen op de organisatie van de Kring-dag Maasland 2019, die op 29 en 30 juni zal plaatsvinden. Dit belooft een feest van onnavolgbare kwaliteit te worden. Omdat wij als gilde gemeend hebben dat dit een bijzondere gebeurtenis zal moeten worden nodigen we alle geïnteresseerde bewoners van onze pittoreske gemeente uit om als gast op dit evenement te verschijnen. In de komende perioden zult u zeker meer over deze dag(en) lezen.

Ook hebben we regelmatig onze kaartavonden waar gerikt en gejokerd kan worden, tevens is er ook de gelegenheid om met de luchtbuks te schieten op de binnenbaan. Voor deze activiteiten moet u echter nog even wachten, deze start in november 2019, als gilde zullen we u op de hoogte houden.

U leest er is binnen ons gilde voldoende te doen. Dus als u eens zin hebt langs te komen laat u dat niet weerhouden. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website. www.sintjorisgildenieuwkuijk.nl

Namens het gilde, ir. J.M.J.M. (Michel) Omtzigt Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk

Lees Meer

Zaterdagavond 29 juni 2019 pub-quiz in de feesttent op de wielerbaan De Heuvelen te Nieuwkuijk

Afgelopen dinsdag 26 februari 2019 heeft in het kader van de voorbereidingen van de Kring dag Kring Maasland 2019, een vergadering plaatsgevonden met leden van het gilde Kring Maasland en afgevaardigden van overige gildebroeders en -zusters van gilden uit de Kring.             

Circa 45 leden waren aanwezig. Door Eric-Jan van Eggelen, Tonny de Gouw en Adri Verboord werd aan de hand van een Power Point presentatie en een filmpje uiteengezet hoe de stand van zaken is met de voorbereidingen van deze dag. Groso Modo kan gesteld worden dat voor wat betreft de voorbereiding we goed op koers liggen. Natuurlijk is er nog veel te doen om deze dag te doen slagen. Zo is het van groot belang dat er voldoende vrijwilligers zijn en ook de sponsoring is een hot item. Immers dit evenement staat of valt met voldoende vrijwilligers en sponsoren.  Voorafgaande aan de Kring-dag is er een feestavond. Deze wordt gehouden op 29 juni 2019 in de feesttent op de wielerbaan “De Heuvelen”. Een onderdeel van deze avond is de zogenaamde pub-quiz. Deze zal worden geleid door de wethouder Werk en Economie van de Gemeente Heusden Thom Blakers.      Mocht u geïnteresseerd zijn om aan deze quiz deel te nemen schroom niet en meldt u als team aan via de website www.sintjorisgildenieuwkuijk.nl, onder het kopje “pub quiz” vindt u het inschrijvingsformulier. 70% van de recettes uit de inschrijfgelden komt ten goede aan een goed doel in dit geval de “Stichting Eigenwijs”.

Mocht bij u, na het lezen van dit artikel, de interesse gewekt zijn om als gast deze kring-dag en/of feestavond bij te wonen dan bent u van harte welkom, en denkt u ik wil graag vrijwilliger of sponsor zijn dan kunt u zich aanmelden via de e-mail adressen vrijwilligers@sintjorisgildenieuwkuijk.nl of gildedag@sintjorisgildenieuwkuijk.nl                                                                                                                          

Daarnaast geeft deze website u algemeninformatie over het wel en wee van ons gilde.

Lees Meer

Commissievergadering op dinsdag 26 februari in het Patronaat te Nieuwkuijk

Het Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk heeft de overheid en de commissies van Kring Maasland uitgenodigd voor de commissievergadering waarin alle facetten van de kringdag ter tafel komen. Zie hieronder.

Lees Meer

Zoeken

Facebook