Een allerlaatst nieuwsbericht, hitteprotocol

Geachte hoofdmannen, beste gildbroeders- zusters.

Zondag is het dan zover de Kringdag 2019 Kring Maasland iets waar we met zijn allen reikhalzend naar hebben uitgekeken. Iets waar we, als ik mijn gegevens er op nakijk, voor wat betreft de voorbereiding al vanaf medio 2018 mee bezig zijn. En de voorbereiding loopt nog steeds.

Vanmorgen zijn wij benaderd door de Gemeente i.v.m. het hitteprotocol. Zij vroegen zich af of we hieraan gedacht hebben en wat voor maatregelen we getroffen hadden. Ook wie in voorkomend geval hiervoor benadert kan/mag worden. Daarom is er heden een extra bestuursvergadering geweest.                                                                                                                                                                            

Degene die binnen ons gilde, voor wat betreft het "hitteprotocol" benadert kan worden is Theo Pullen, te bereiken onder nummer 073-5118422 / 06-53651205 of per e-mail suzan.theo@home.nl of dekenschrijver@sintjorisgildenieuwkuijk.nl. Van hem kwam het verzoek of dat er op de website aandacht kan worden gegeven aan dit item. Daarbij moet u dan vooral denken aan er voor te zorgen voldoende water te drinken, u zelf in te smeren en zoveel mogelijk zorg te dragen geen overmatige inspanningen te verrichten op de kringdag. Dit teneinde hitteletsel te voorkomen. 

Dit is niet alleen ter bescherming van uzelf maar ook voor ons als gilde. Mochten er vanuit politie, gemeente of welke andere denkbare vorm van overheidswege vragen komen over het door ons gehanteerde hitteprotocol moeten wij in voorkomend geval aan kunnen tonen dat wij voldoende voorzorgsmaatregelen hebben getroffen en betreffende ruimschoots hebben geïnformeerd.

Mijn hoop is dat dit gelezen wordt en zoveel mogelijk wordt gedeeld. Met u aller inzet en aandacht voor u zelf en uw medeleden moet dit gaan lukken.                                                                                                             

Als afsluiting spreek ik de hoop uit dat het een GEWELDIGE KRINGDAG 2019 KRING MAASLAND MAG WORDEN.                                                                                                                                                                       

Onder het motto “NIEUWKUYK ONMOET” gaat dit een ongeëvenaard geweldig feest worden, wij rekenen op u.                                                                                                                                                                              

 U KUNT NIET GEMIST WORDEN.

Namens het gilde                                                                                                                                                                                                            Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk                                                                                                                                                                             

ir.J.M.J.M. (Michel)Omtzigt     Public Relations & 1e Jonge Deken